Caj Rawatan


Pelanggan – Pelanggan Hospital Bintulu terdiri daripada kategori berikut :-

1. Kakitangan kerajaan / Pesara .

Pesakit yang telah menunjukkan surat pengesahan daripada jabatan bagi dirinya mahupun keluarganya. Anak-anak yang berumur sehingga 18 tahun ke bawah masih dalam tanggungan ibu bapa.

2. Syarikat swasta yang mempunyai Jaminan  bank .

Pesakit yang telah memberi surat jaminan daripada syarikatnya bagi menjelaskan segala bayaran beliau.

3. Orang awam.

Pesakit yang tidak mempunyai apa-apa surat pengesahan daripada jabatan mahupun syarikat

4. Warga Asing.

Pesakit yang gagal mengemukakan kad pengenalan diri mahupun apa-apa dokumen yang berkaitan

5. Pelajar

Mempunyai surat pengesahan pelajar daripada sekolah.  Status pelajar yang dimaksudkan adalah berusia di bawah 21 tahun dan masih bersekolah dari darjah satu sehingga tingkatan 6 sahaja

6. SPIKPA

Pesakit bagi Pekerja Asing di bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing

 

KELAYAKAN DAN KADAR BAYARAN WAD BAGI KAKITANGAN KERAJAAN

KUMP/GRED KELAYAKAN WAD BAYARAN WAD SEHARI
PENGURUSAN TERTINGGI KELAS 1 BLK SEORANG PERCUMA
45-54 KELAS 1 BLK SEORANG PERCUMA
31-44 KELAS 1 BLK BERDUA PERCUMA
21-30 KELAS 1 BLK BERTIGA PERCUMA
1-20 KELAS 2 PERCUMA
  KELAS 3 PERCUMA

CAJ WAD BAGI KAKITANGAN SWASTA,ORANG AWAM(WARGANEGARA) DAN WARGA ASING. CAJ SEHARI BAGI SEORANG

KELAS WAD WARGANEGARA WARGA ASING
1 RM80.00 RM320.00
2 RM30.00 RM180.00
3 RM3.00 RM160.00
ICU RM3.00 RM360.00
3(KANAK-KANAK) RM1.50 RM160.00
SCN RM1.50 RM140.00
SCN (INKUBATOR) RM1.50 RM170.00

KADAR BAYARAN DEPOSIT MASUK WAD

(WARGANEGARA)

JENIS WAD 1ST 2ND 3RD
PERUBATAN 700 200 20
PEMBEDAHAN 1100 400 30
BERSALIN 800 350 15

(BUKAN WARGANEGARA)

JENIS WAD
1ST 2ND 3RD
PERUBATAN 2100 900 600
PEMBEDAHAN 3300 1500 1200
BERSALIN 2100 1500 1200

CAJ RAWATAN BAGI KAKITANGAN SWASTA,ORANG AWAM(WARGANEGARA) DAN WARGA ASING. CAJ SEHARI BAGI SEORANG

KELAS WAD WARGANEGARA WARGA ASING
1 RM10.00 RM100.00
2 RM 5.00 RM100.00
3 RM100.00

KELAYAKAN DAN KADAR BAYARAN WAD BAGI PESARA

GAJI TERAKHIR SEBELUM BERSARA KELAYAKAN WAD BAYARAN WAD SEHARI
RM900 @ LEBIH SEBLN KELAS 1 BLK SEORANG PERCUMA
RM600 @ LEBIH SEBLN KELAS 1 BLK BERDUA PERCUMA
RM380 KE ATAS TTP KURANG DR RM680 SEBLN KELAS 1 BLK BERTIGA PERCUMA
KURANG DR RM380 SEBLN KELAS 2 PERCUMA
  KELAS 3 PERCUMA

CAJ RAWATAN ACCOUCHMEN DAN BERSALIN BAGI WARGANEGARA

ACCOUCHMEN / BERSALIN KELAS RM
BIASA SATU 300.00
DUA 150.00
TIGA 10.00
FORCEP / BREECH / VACUUM SATU 400.00
DUA 200.00
TIGA 50.00
CAESAREAN SATU 800.00
DUA 400.00
TIGA 100.00

CAJ RAWATAN ACCOUCHMEN DAN BERSALIN BAGI WARGA ASING

(RM)
CAJ BARU
BIASA 2593.00
FORCEP /BREECH / VACUUM 2593.00
CAESAREAN 3021.00
KEMBAR 2593.00

CAJ PESAKIT LUAR

KATEGORI WARGA ASING (RM)
CAJ BARU
PESAKIT LUAR AM 40.00
PESAKIT LUAR PAKAR 120.00
JAB. KECEMASAN 100.00
RAWATAN OBSTETRIK & GINEKOLOGI 40.00
Di pesakit luar am/pakar merangkumi pendaftaran, perundingan & ubat. Tidak termasuk fi rawatan, fi ujian makmal, fi siasatan & fi implant/ protesis yang perlu dikenakan caj berasingan.
  • Sila kemukakan satu salinan Kad Pesara bagi tujuan masuk wad.
  • Semua pesakit dikehendaki membayar deposit apabila dimasukkan ke wad kecuali pesakit swasta yang mempunyai Jaminan Bank dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Pesakit hanya dibenarkan masuk wad Kelas 1 dan 2 dengan mengemukakan Surat Jaminan dan Surat Pengesahan Pegawai Kerajaan atau deposit yang cukup.  Jika pegawai @  pesara @ ahli keluarga meminta dimasukkan ke dalam wad yang lebih tinggi dari kelayakannya, maka bayaran wad akan dikenakan mengikut kadar yang dikenakan kepada orang awam.
  • Permohonan pengecualian bagi warga asing daripada membayar sebahagian/keseluruhan caj rawatan perubatan tidak boleh dipertimbangkan termasuk kes-kes kecemasan.
  • Dimaklumkan bahawa kerajaan akan mengenakan caj penuh rawatan kepada pesakit warga asing. Caj baru warga asing akan berkuatkuasa pada 1 Januari 2016
  • iaitu 2 tahun lebih awal daripada yang disasarkan berdasarkan pengumuman YAB Perdana Menteri semasa pembentangan Bajet 2016 pada 23 Oktober 2015. (Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bil. 8 Thn 2015 / Pelaksanaan Caj Penuh Bagi Perintah Fi (Perubatan)(Kos Perkhidmatan) 2014

Print Friendly, PDF & Email