Electronic Guarantee Letter (eGL)


Bagi kemudahan kakitangan kerajaan malaysia, Surat Pengesahan Diri Dan Pengakuan Pegawai (Guarantee Letter) telah dilaksanakan secara elektronik. Untuk menggunakan perkhidmatan ini, anda haya perlu memberikan nombor kad pengenalan anda kepada petugas kaunter.

 

*Nota : Setiap kakitangan kerajaan bertanggungjawab untuk memastikan data peribadi adalah kemaskini (Sila rujuk agensi masing-masing). Hospital Kulim tidak bertanggungjawab terhadap maklumat yang tidak dikemaskini yang mengakibatkan eGL tidak dapat dijana. 

Print Friendly, PDF & Email