Kejururawatan

LOKASI

Pejabat Penyelia Jururawat terletak di aras 1, di antara Wad Perubatan Lelaki dan Pejabat pengurusan.

VISI

Untuk menjadi Unit yang cemerlang dalam mengendalikan penjagaan dan perawatan kejururawatan yang berkualiti.

MISI

Untuk mengamalkan nilai budaya korporat dalam penjagaan dan perawatan pesakit.

Mengamalkan budaya kerja yang baik dengan mematuhi kod etika dan peraturan- peraturan kejururawatan.

OBJEKTIF
 1. Objektif Am
  • Untuk menerangkan bahawa penjagaan dan perawatan kejururawatan yang di beri adalah kos efektif, efisyen, selamat dan berkualiti
 2. Objektif Spesifik
  • Memberi penjagaan dan perawatan kejururawatan yang berkualiti oleh jururawat yang komited, berpengetahuan dan berkemahiran melalui pendidikan kejururawatan berterusan dan Latihan Pos Basik.
  • Mengamalkan penjagaan dan perawatan yang selamat dalam persekitaran yang selamat oleh Jururawat tertentu untuk melakukan perkara yang betul mengikut masa yang ditetapkan.
  • Untuk mencapai standard yang tinggi dalam pengendalian perawatan kejururawatan yang berkualiti dengan mengamalkan nilai teras kejururawatan ia itu promosi kesihatan, pencegahan penyakit, mengekalkan kesihatan dan mengurangkan penderitaan.
MATLAMAT

Jururawat mempunyai tangan untuk merawat, keikhlasan hati untuk membantu sepanjang masa supaya pesakit dapat mencapai tahap kesihatan yang terbaik.

SKOP PERKHIDMATAN
 1. Perjawatan
  • Melakukan anggaran belanja mengurus dan permohonan staf yang mencukupi untuk memberi perawatan yang berkualiti.
  • Untuk mengawasi dan mengulas keberkesanan / pengagihan staf mengikut klasifikasi pesakit dan penggunaan katil.
 2. Pengawasan
  • Untuk mengawasi dan menilai perawatan kejururawatan yang berkualiti dengan menggunakan indicator seperti kadar pesakit jatuh di hospital, jumlah pesakit yang mengalami kudis tekanan, kadar infeksi setelah terapi intravena, dokumentasi proses kejururawatan dan kepuasan pelanggan melalui kajian kepuasan pelanggan.
  • Untuk mengawasi skil klinikal staf semasa mengendalikan prosedur kejururawatan. Setiap staf akan di assess sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
  • Mengawasi kualiti perawatan kejururawatan melalui Audit Kejururawatan Kebangsaan seperti:
   • Pemberian Ubat-ubatan oral
   • Pemberian infusi intravena
   • Pembersihan luka
   • Transfusi darah
  • Mencadang dan menyediakan strategi untuk penambahbaikan.
 3. Kemajuan Staf
  • Menyedia dan melaksanakan pendidikan kejururawatan yang berterusan untuk semua Jururawat.
  • Menggalak dan mengesyorkan staf untuk kenaikan pangkat dan kemajuan dalam pekerjaan seperti mengikuti kursus pos basik dan ijazah kejururawatan.
  • Perpindahan 10% staf ke disiplin / wad lain selepas 3 tahun bertugas dalam satu unit atau mengikut keperluan jururawat di unit tersebut.
Print Friendly, PDF & Email