Pendidikan Pesakit Dan Promosi Kesihatan

healtheducation

Pengenalan

Perkhidmatan Hospital Bintulu juga memberi tumpuan terhadap pendidikan kesihatan kepada pesakit dan kakitangan kami. Bertujuan untuk menyelaras dan melaksanakan aktiviti-aktiviti promosi kesihatan dan pendidikan pesakit.

Kami juga menjalankan bengkel, ceramah dan program-program seminar untuk menyebarkan maklumat kesihatan kepada orang ramai dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan mengenai kesihatan.

Kami percaya memberi bantuan dan sokongan kepada pesakit dan kakitangan kami melalui penyebaran maklumat kesihatan akan menanam sikap yang positif dan kemahiran tertentu dalam penjagaan penyakit.

 

 

Print Friendly, PDF & Email