Pengiktirafan

2010

Hospital pertama di Sarawak dilaksanakan Sistem Maklumat Hospital (HIS).

2006

Bercagar WHO / UNICEF Anugerah KRITERIA BAYI HOSPITAL MESRA INISIATIF GLOBAL 2006, sah untuk 3 tahun.
Dicapai Persatuan Malaysia bagi Kualiti Anugerah Pengiktirafan Kesihatan 2006, sah untuk 3 tahun.

2003

Penerima WHO / UNICEF KRITERIA BAYI HOSPITAL MESRA INISIATIF GLOBAL Anugerah 2003.
Menjadi Hospital yang pertama di Sarawak dicapai daripada Persatuan Malaysia bagi Kualiti Anugerah Pengiktirafan Kesihatan 2003, sah untuk 3 tahun.

2002

Pemenang di Lipat Chairproject untuk Anugerah Inovasi Kualiti oleh Jabatan Kesihatan Sarawak (JKNS).
Kedua pemenang kedua dalam projek spontan Benda asing Remover untuk Anugerah Inovasi Kualiti.

2001

Naib Juara dalam Sistem Modified Terminal Digit Pengisian, sebuah projek usaha sama antara Bintulu Hospital & Hospital Sibu untuk Anugerah Inovasi Kualiti oleh Jabatan Kesihatan Sarawak (JKNS)

1997

Menubuhkan Hospital Rakan Bayi.

Print Friendly, PDF & Email