Rekod Perubatan

LATAR BELAKANG JABATAN REKOD PERUBATAN

Jabatan Rekod Perubatan mula beroperasi pada 2 September 1986. Ia diketuai oleh seorang Penolong Pegawai Rekod Perubatan (AMRO). Dalam tahun 1991, jawatan Pembantu Rekod Perubatan (MRA) telah diisi. Pada Tahun 1999 jawatan Pembantu Rekod Perubatan (MRA) telah bertambah kepada 2 orang.

Kemudian pada bulan Januari 2006, jawatan Penolong Pegawai Rekod Perubatan (AMRO ) telah ditambah kepada 2 orang dan seorang Pembantu Rekod Perubatan Kanan juga telah diluluskan. Kini Jabatan Rekod Perubatan Hospital Bintulu mempunyai 2 orang AMRO dan 3 orang Pembantu Rekod Perubatan.

Sebelum ini , Jabatan Rekod Perubatan Hospital Bintulu terletak di kawasan Jabatan Pesakit Luar di Hospital Bintulu yang lama. Kini (mulai 21 Mei 2000) ia telah dipindahkan ke Hospital Bintulu yang baru dan mempunyai kemudahan berikut ;

Kaunter Laporan Perubatan, Bilik Fail, Pejabat Am, Bilik AMRO, Bilik Penyelidikan dan Bilik Rehat Kakitangan.

Mulai 21 Mei 2000, Sistem fail untuk rekod-rekod perubatan pesakit ialah Sistem Memfail Terminal Digit (TDFS) termasuk koding bewarna (color coding).

FUNGSI-FUNGSI UTAMA UNIT REKOD PERUBATAN HOSPITAL BINTULU

 1. Mengendalikan Rekod Perubatan Pesakit (Perpustakaan Rekod Perubatan)
 2. Pengurusan Data Statistik (Perangkaan)
 3. Pengurusan kes-kes Medico-Legal
 4. Penyediaan/Penyatuan Laporan-laporan statistik untuk Hospital (Perangkaan)
 5. Penyelidikan
 6. Pengurusan Am
 7. Penasihat kepada unit-unit lain berkenaan penyimpanan/perlupusan dokumen-dokumen rasmi.
 8. Klasifikasi klinikal (mengklasifikasi Penyakit) berdasarkan kod klasifikasi penyakit antarabangsa (ICD)

VISI KAMI

Untuk menjadi Unit berkesan dan cepat menyesuaikan diri dalam era maklumat dan pengetahuan ini berasaskan berkhidmat sebagai tulang belakang dan pemangkin untuk pembangunan hospital dan Jabatan Kesihatan secara keseluruhan.

MISI KAMI

 • Untuk membangunkan dan sistem semula jurutera dan proses dengan teknologi baru.
 • Untuk mengekalkan budaya belajar dan keinginan untuk peningkatan diri.
 • Untuk mengekalkan kaedah yang cekap dan berkesan data dan pesakit pengurusan rekod yang akan membolehkan penggubalan betul rancangan yang akan memberi manfaat kepada pelanggan jabatan dan Perkhidmatan Awam secara keseluruhannya.

OBJEKTIF

OBJEKTIF ORGANISASI

Menyediakan perkhidmatan pengesahan, perawatan dan pemulihan kepada pesakit-pesakit yang memerlukannya untuk menyelamatkan nyawa dan mengatasi komplikasi kesakitan bagi mendapatkan pemulihan awal dan maksima

OBJEKTIF JABATAN REKOD PERUBATAN
 • Mengendalikan Rekod Perubatan pesakit dengan sistematik/kemaskini dan memastikan penyimpanannya adalah seperti¬† yang telah ditetapkan dalam Akta Arkib Negara
 • Mengurus¬† data statistik dengan sistematik, kesilapan sifar dan memastikan ia boleh dikeluarkan pada bila-bila masa untuk rujukan, analisa, penyelidikan atau perancangan
 • Mengendalikan kes-kes Medico-Legal dengan sistematik, sempurna mengikut proses-proses, undang-undang dan akta semasa.
Print Friendly, PDF & Email