Statistik 2015

Pencapaian Piagam Pelanggan
Statistik Perkhidmatan Online
Kajian Kepuasan Pelanggan
Jumlah Katil Rasmi Hospital Bintulu
Jumlah Kemasukan & Discaj 2011 – 2015
Jumlah Kemasukan & Discaj 2015
Jumlah Kemasukan Mengikut Disiplin Ke Hospital Bintulu Tahun 2013-2015
Jumlah Discaj Mengikut Disiplin Di Hospital Bintulu Tahun 2013-2015
Purata Harian Bilangan Kemasukan 2011-2015
Purata Harian Bilangan Kemasukan 2015
Kadar Penggunaan Katil 2011-2015
Kadar Penggunaan Katil 2015
Kadar Penggunaan Katil Mengikut Disiplin 2015
Kadar Penggunaan Katil Mengikut Disiplin Di Hospital Bintulu Tahun 2013-2015
Purata Jangkamasa Tinggal (Hari) 2011-2015
Purata Jangkamasa Tinggal (Hari) 2015
Jumlah Kematian 2011-2015
Jumlah Kematian 2015
Jumlah Rujukan Ke Hospital Lain 2011-2015
Jumlah Rujukan Ke Hospital Lain 2015
Jumlah Rujukan Ke Hospital Lain Mengikut Disiplin 2013-2015
Jumlah Hari Pesakit 2011-2015
Jumlah Hari Pesakit 2015
10 Sebab Utama Kemasukan Pesakit Ke Hospital Bintulu Tahun 2015
10 Sebab Utama Kemasukan Pesakit Ke Hospital Bintulu Tahun 2014-2015
10 Sebab Utama Kematian Pesakit Di Hospital Bintulu Tahun 2015
10 Sebab Utama Kematian Pesakit Di Hospital Bintulu Tahun 2014-2015
Statistik Mengikut Disiplin Hospital Bintulu 2015-Pesakit Dalam
Statistik Mengikut Wad Hospital Bintulu 2015
Jumlah Bersalin Mengikut Kewarganegaraan 2011-2015
Bilangan Kelahiran Mengikut Jenis Di Hospital Bintulu Bagi Tahun 2015
Purata Jumlah Ibu Bersalin Sehari 2011-2015
Purata Jumlah Ibu Bersalin Sehari 2011-2015
Jumlah Pembedahan 2011-2015
Jumlah Pesakit Tuberculosis Di Hospital Bintulu Tahun 2005-2015
Jumlah Leptospirosis Di Hospital Bintulu Tahun 2005-2015
Jumlah Pesakit Malaria Di Hospital Bintulu Tahun 2005-2015
Jumlah Pesakit Denggi Di Hospital Bintulu Tahun 2005-2015
Burns Case Admitted In Bintulu Hospital 2011-2015
Jumlah Kedatangan Pesakit Ke Jabatan Kecemasan Dan Trauma 2011-2015
Jumlah Kedatangan Pesakit Ke Jabatan Kecemasan Dan Trauma Tahun 2015
10 Sebab Utama Kedatangan Ke Jabatan Kecemasan Tahun 2015
Kedatangan Ke Jabatan Kecemasan Tahun 2013 Hingga 2015
Jumlah Kedatangan Pesakit Ke Klinik Pakar 2011-2015
10 Sebab Utama Kedatangan Ke Klinik Pakar Tahun 2015
Kedatangan Ke Klinik Pakar Tahun 2013 Hingga 2015
Statistik Mengikut Disiplin Hospital Bintulu 2015-Pesakit Luar Klinik Pakar
Jumlah Kedatangan Pesakit Rawatan Harian Secara Bulanan Tahun 2015
Jumlah Kedatangan Pesakit Rawatan Harian Mengikut Disiplin Tahun 2015

Print Friendly, PDF & Email