Warga HBTU


Akreditasi Hospital Bintulu

EKSA Hospital Bintulu

Sistem Staff of the Year

Carpooling System

Muat Turun

Borang Pemilihan Waktu Peringkat (WP) Bagi Bulan Ramadan
Borang Pemilihan Waktu Peringkat (WP)
Borang Permohonan Hebahan Maklumat Pada Desktop Komputer / Laman Web
Borang Rujukan Fisioterapi
Borang Permohonan Kenderaan
Borang Rujukan Unit Hal Ehwal Islam Hospital Bintulu
Borang Bagi Mendapatkan e-Sijil Hospital Bintulu
Borang Kebenaran Meminjam / Membawa Keluar Harta Modal / Inventori
Borang Permohonan Pinjaman Peralatan ICT Hospital Bintulu
Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT Hospital Bintulu
Borang Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri
Borang Permohonan Untuk Menggunakan Kenderaan Sendiri
Borang Permohonan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian
Borang Pendaftaran HIS (Hospital Information System)
Borang Pendaftaran Emel (1GovUC)
Borang Permohonan Kelulusan Menjalankan Tugas Rasmi Di Luar Ibu Pejabat
Borang Permohonan Bagi Pas Pekerja
Permohonan Lanjutan Pas Lawatan
Borang Perakuan Untuk Ditandatangani Oleh Penjawat Awam Berkenaan Dengan Akta Rahsia Rasmi 1972
Borang Permohonan Untuk Menduduki Kuarters/Rumah Pangsa Hospital Bintulu
Borang Permohonan Pemilihan Elaun Perumahan Wilayah (EPW) Atau Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah
Borang Perakuan Tuntutan Elaun Gangguan
Borang Permohonan Pertukaran Dalam Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak
Borang Permohonan Pertukaran Kementerian Kesihatan Malaysia
Surat Aku Janji Tidak Membatalkan Pertukaran Dan Perakuan Tatatertib
Borang Permohonan Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal
Borang Permohonan Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Ke Luar Negara/Negara Ketiga Atas Urusan Persendirian
Borang Perubahan Tarikh/Negara Atau Pembatalan Permohonan/Polisi Perlindungan Insurans Kesihatan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berada Di Luar Negara/Negara Ketiga Atas Urusan Persendirian
Borang Cuti Rehat
Borang Permohonan Pengumpulan Cuti Rehat / Award Wang Tunai
Borang Cuti Gantian (ETO)
Borang Cuti Sakit
Borang Cuti Tanpa Rekod
Borang Permohonan Menggunakan Cuti Bersalin Lebih Awal Dari Tarikh Dijangka Bersalin
Borang Permohonan Cuti Bersalin
Borang Perakuan Bersalin Dan Permohonan Cuti Bagi Pegawai Wanita
Borang Permohonan Kemudahan Cuti Kuarantin
Borang Kebenaran Meninggalkan Pejabat
Borang Permohonan Pesanan Kerajaan
Borang Permohonan Pelekat Kereta Kakitangan
Borang Tuntutan Kerja Lebih Masa
Penyata Tuntutan Bayaran Insentif Klinik Selepas Waktu Pejabat (BIKSWP) Bagi Pegawai Perubatan
Penyata Tuntutan Elaun Kerja Diluar Waktu Bekerja Biasa (EKLWBB) Bagi Pegawai Perubatan Dan Pegawai Perubatan Pakar
Borang Pendaftaran USB
Borang Pendaftaran Wifi
Pengenalan Kepada Hospital Information System (HIS)
Manual Kesihatan Dan Kesihatan Pekerjaan Hospital Bintulu
Contoh Job Safety Analysis Hospital Bintulu Staff and Patient Safety Protocols
Pelan Pencegahan Kebakaran
Borang Kedatangan Kecemasan
Borang Pertukaran Butir Peribadi Pesakit Di Dalam Hospital Information System (HIS)
Borang Akta Rahsia Rasmi 1972

Perkhidmatan Warga Hospital Bintulu

Intranet

Sistem Tempahan Bilik Dan Peralatan ICT

Atas Talian

Webmail MyGovUC
HRMIS
ePatuh
MyCPD
ePenyata Gaji
SMRP
Telekonsultasi

Print Friendly, PDF & Email