Kecemasan Dan Trauma

PENGENALAN:

Jabatan Kecemasan dan Trauma, Hospital Bintulu terletak di antara lobi Utama dan Jabatan Pengimejan di aras satu blok pertama bangunan Hospital.

Tunjuk arah yang jelas ke Jabatan Kecemasan dan Trauma, Hospital Bintulu  adalah Papan tanda bertajuk  Jabatan Kecemasan  yang dipamerkan di pintu masuk jabatan dan papan tanda yang berbentuk anak panah bertulis KECEMASAN di tepi jalan menunjuk ke simpang masuk ke jabatan kecemasan.

LATAR BELAKANG:

Jabatan Kecemasan dan Trauma, Hospital Bintulu adalah salah satu jabatan yang memberi perkhidmatan sokongan terpenting di dalam organisasi Hospital Bintulu. Ia memberi perkhidmatan kecemasan selama 24 jam bagi kesuluruhan kawasan Bintulu dan kawasan-kawasan persempadanan Sibu, Kapit dan juga Miri.  Ia bertanggungjawab melakukan penilaian awalan, perawatan, stabilisasi dan penempatan ke wad dan bilik pembedahan.

Kini Jabatan Kecemasan dan Trauma mempunyai dua orang pakar dan 15 orang pegawai perubatan berbanding dengan ketiadaan pakar dan hanya 4 orang pegawai perubatan pada tahun 2011.

Ia juga merupakan pintu masuk utama kemasukan pesakit ke wad pelbagai disiplin di Hospital Bintulu dan sekaligus mencerminkan identiti Hospital Bintulu.

FUNGSI UTAMA:

Berikut adalah fungsi utama Jabatan Kecemasan dan Trauma:

 1. Perkhidmatan Kecemasan
 2. Perkhidmatan Pra Hospital
 3. Latihan
 4. Pengurusan

OBJEKTIF:

 • Memberikan perawatan kecemasan yang cepat dan berkesan dengan infrastruktur dan teknologi yang terkini.
 • Menyediakan pasukan perubatan yang cekap  dalam menghadapi sebarang bentuk bencana dengan bantuan kemudahan teknologi terkini.
 • Pusat Panggilan Kecemasan (Call Centre) menyediakan kemudahan bagi menerima dan mengkoordinasikan maklumat dalam apa jua situasi kecemasan.
 • Menubuhkan Pusat Khidmat Bersepadu (One Stop Crisis Centre) bagi menyediakan kemudahan bagi semua bentuk keganasan selaras dengan hasrat kerajaan bagi mengujudkan budaya penyayang.
 • Menyediakan pasukan yang berwibawa dan berkebolehan tinggi bagi memberi perkhidmatan Pasukan Perlindungan Perubatan kepada D.Y.M.M. Yang Dipertuan Agong, Perdana Menteri Malaysia dan Ketua-ketua Negara dalam upacara rasmi negara.

SKOP PERKHIDMATAN:

Berikut adalah senarai aktiviti utama Jabatan Kecemasan dan Trauma:

 1. Rawatan Kecemasan dan Trauma
 2. Rawatan Separa dan Bukan Kecemasan
 3. Klinik LOCUM selepas waktu pejabat
 4. Perkhidmatan Ambulans
 5. Pusat Rawatan Setempat (OSCC)
 6. Persedian perkhidmatan bencana
 7. Latihan dan Penempatan Pegawai Perubatan Siswazah U41
 8. Latihan dan Penempatan Penolong Pegawai Perubatan U29 Lantikan Baru
 9. Latihan bagi pelatih Jururawat/ Penolong Pegawai Perubatan ILKKM (ADEC program)
 10. Pasukan Perubatan Tunggu Sedia (Medical standby)
 11. Tugasan Bedah Siasat bagi Kes Kes BID/ Forensik (Pegawai Perubatan Forensik)

JADUAL PERKHIDMATAN/ WAKTU KAUNTER:

Buka sepanjang waktu dan masa sehari seminggu sebulan setahun

Print Friendly, PDF & Email