Unit Kualiti (QAP)

             

“ Quality and Safety go hand-in-hand, Right the First time, Safety Every Time”

LATAR BELAKANG UNIT

Unit Kualiti telah ditubuhkan pada 1hb April 2002. Pada mulanya, seorang Jururawat sahaja sepenuh masa yang mengendalikan unit ini. Unit Kualiti berfungsi sebagai pengendalian semua aktiviti-aktiviti kualiti yang dijalankan di Hospital Bintulu.

Unit ini dibawah naungan Pengarah Hospital Bintulu, diketuai oleh Timbalan Pengarah Hospital Bintulu dan unit ini dijalankan beberapa staf professional dan sokongan yang terdiri daripada seorang Pegawai Perubatan, Ketua Jururawat, Penolong Pegawai Perubatan dan Jururawat.

Lokasi

Unit Kualiti terletak di tingkat satu, sayap barat, di antara Blok Diagnostik, Pentadbiran Am dan Blok Wad, di sebelah Wad Perubatan Lelaki.

Visi

Menjadi pusat kecemerlangan yang menyediakan sumber dalam meningkatkan Unit Kualiti Aktiviti Hospital Bintulu.

Misi

Berdedikasi dan berkomitmen dalam mengikuti program kualiti peringkat hospital melalui promosi, sokongan serta semua aktiviti dan kemudahan persiapan dalam perkhidmatan berkualiti.

Objektif

Memastikan semua program kualiti hospital dijalankan dengan baik dan berkesan.

 
PENGENALAN UNIT

Pada tahun 2002, Sekretariat Kualiti mula berfungsi sepenuhnya bagi menyelaras aktiviti-aktiviti bagi Peningkatan Kualiti seterusnya merupakan Pusat Rujukan untuk memberi maklumat kepada semua warga Hospital Bintulu.

Fungsi utama Unit Kualiti di Hospital adalah seperti berikut: –

 1. Key Performance Indicator
 2. Hospital Performance Indicator Approach       
 3. Incident Reporting        
 4. Malaysian Patient Safety Goal
 5. Client Satisfaction Survey for In-patient and Out-patient.
 6. Clinical Performance Verification
 7. Resource centre for quality activities (QA / Innovation)
 8. Medical Advisory Committee (MAC)
 9. Credentialing & Privileging (C&P)
 10. Perioperative Mortality Review (Compilation)

 2.1  KEY PERFORMANCE INDICATOR & HOSPITAL PERFORMANCE INDICATORS FOR ACCOUNTABILITY

2.1.1 Pengenalan

Key Performance Indicator  berkaitan dengan pencapaian atau performance sesebuah organisasi, malah menjadi penunjuk pencapaian pelaksanaan organisasi masing-masing dalam satu jangka waktu yang tertentu. Indikator dan piawai diperluaskan untuk mengukur dan memantau tahap kualiti beberapa aspek perkhidmatan termasuk aspek Non-Clinical seperti produktiviti dan pengurusan kewangan.

Kini awal tahun 2020, versi KPI yang digunakan  ialah versi 7.2.1  dan  versi 6.0 . Indikator yang telah dipantau sebanyak 40 indikator HPIA dan Specific Indicator, 37 indikator KPI dan 3 indikator baru mula dipantau pada tahun 2020 sebagai KPI untuk Hospital Kluster. Terdapat 2 KPI YBMK turut dipantau dari Jabatan Kecemasan dan Trauma serta 1 YBMK Teras iaitu Rangka Pelaporan Piagam Pelanggan Teras KKM.

2.2 POMR (PERI-OPERATIVE MORTALITY REVIEW)

2.2.1 Pengenalan

POMR merupakan kajian di peringkat kebangsaan untuk mengenal pasti faktor-faktor kadar mortality di Hospital Bintulu dalam tempoh pesakit berada di hospital dan menjalani pembedahan. Ianya bertujuan peningkatan penjagaan kualiti terhadap pesakit.

2.3 Incident Reporting (IR)

2.3.1 Pengenalan

Laporan insiden melibatkan aspek keselamatan pesakit merupakan satu aktiviti pengurusan risiko yang penting.. Aktiviti kuaiti membuat laporan insiden untuk mengenalpasti kelemahan dan punca berlakunya insiden dalam keselematan pesakit. Laporan tersebut akan disiasat dan dianalisa untuk penambahbaikan dan pencegahan bagi sesuatu insiden supaya insiden tersebut tidak akan berulang lagi.

2.3.2 Objektif

 1. Memastikan laporan Incident Reporting (IR) direkod dan disimpan secara sulit.
 2. Menyeragamkan tatacara membuat laporan secara tepat, lengkap dan mesra pelanggan.
 3. Memastikan kes tindakan remedial diambil supaya kes tersebut tidak berulang.
 4. Menyimpan statistik kes di peringkat Hospital dan laporan tersebut akan dihantar ke JKNS serta KKM.

2.4 MALAYSIAN PATIENT SAFETY GOALS

2.4.1 Pengenalan

Malaysian Patient Safety Goals merupakan KPI keselamatan pesakit selaras dengan garis panduan yang telah diterapkan setiap hospital. Ia juga merupakan satu elemen penting bagi perkhidmatan keselamatan pesakit yang berkualiti. MPSG juga memastikan rawatan yang diberikan adalah selamat dan mengelakkan dari berlakunya sebarang kesilapan yang memudaratkan pesakit.

2.4.2 Objektif

 1. Untuk merangsang organisasi penjagaan kesihatan untuk meningkatkan bidang keselamatan pesakit utama dan keselamatan pesakit secara umum.
 2. Sebagai garis panduan untuk keselamatan pesakit yang perlu diberi tumpuan dan diperbaiki
 3. untuk memantau dan menilai serta meningkatkan status keselamatan pesakit di negara ini

2.5 CREDENTIALING & PRIVILEGING

2.5.1 Pengenalan

Credentialing adalah “proses menilai dan mengesahkan lesen atau perakuan, pendidikan, latihan, dan kelayakan lain atau pengamal penjagaan kesihatan berlesen atau diperakui.”

Privileging adalah “proses mengizinkan skop spesifik dan kandungan perkhidmatan rawatan pesakit seorang profesional kesihatan.”

2.6 KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

Bertujuan menerima aduan, penghargaan, dan cadangan pelanggan terhadap perkhidmatan di Hospital Bintulu. Aduan diterima secara positif dan penambahbaikan dibuat bagi memuaskan hati pelanggan Hospital Bintulu.

2.7 QUALITY ASSURANCE & INNOVATION

Setiap tahun Unit Kualiti menganjurkan bengkel Quality Assurance di Hospital Bintulu. Bengkel ini bertujuan supaya kakitangan di Hospital Bintulu terdedah dengan penambahbaikan bagi menyelesaikan sesuatu masalah di hospital. Begitu juga inovasi, kakitangan hospital dialu-alukan untuk memberi idea bagi peningkatan hospital supaya hospital bertambah lebih maju.

JADUAL PERKHIDMATAN

Print Friendly, PDF & Email