Obstetrik Dan Ginekologi

o_g

Secara Keseluruhan

Jabatan Obstetrik & Ginekologi adalah yang bertanggungjawab untuk mempromosikan Kesihatan Wanita. Ia komited untuk memastikan kesihatan negara dengan menyediakan penjagaan yang berkualiti tinggi untuk penghantaran yang selamat dan bayi yang sihat dengan mengamalkan perubatan pencegahan dengan teknologi dan peralatan yang sesuai, menggunakan ubat berasaskan bukti dan juga menyediakan perkhidmatan yang cekap berfokuskan pelanggan, dan pada masa yang sama menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan untuk menyediakan asas latihan yang terbaik untuk profesional perubatan masa depan. Obstetrik & Ginekologi terdiri daripada jagaan seorang wanita hamil, bayi dalam kandungan dan pengurusan penyakit tertentu kepada wanita.

o_g_1

Perkhidmatan Kami
  1. Menyediakan kemudahan untuk penilaian, rawatan dan penjagaan kejururawatan untuk semua kes Obstetrik dan Ginekologi termasuk bayi mereka.
  2. Program “Suami Kesayangan” membolehkan suami menemani isteri mereka semasa penghantaran.
  3. Polisi “Rakan Bayi” hendaklah dipatuhi dan dikekalkan.
  4. Menyediakan latihan untuk kakitangan dan pelajar.
  5. Projek-projek penyelidikan dan kualiti yang dilaksanakan untuk penambahbaikan.
  6. Perkhidmatan jagaan harian untuk ibu-ibu.
  7. Kaunseling dan Perancangan Keluarga perkhidmatan untuk wanita.

o_g_2

Risalah Mengenai Zika Virus

Print Friendly, PDF & Email