Patologi

Visi

Menyediakan perkhidmatan patologi yang cekap, tepat dan berinovasi berlandaskan sistem kualiti yang memenuhi kepuasan pelanggan.

Misi

Mewujudkan satu perkhidmatan patologi yang cemerlang dengan menggunakan teknologi yang sesuai dan terkini dengan anggota yang berilmu dan berpengetahuan, peka terhadap keperluan pelanggan berteraskan budaya kualiti dan kerja berpasukan serta profesional demi kecemerlangan rawatan pesakit.

Objektif
  • Untuk memberikan keputusan yang tepat dan boleh dipercayai (reliable) dalam tempoh masa yang ditetapkan.
  • Menyediakan bekalan darah dan komponen darah yang mencukupi dan selamat digunakan.
  • Mempertingkatkan dan memperkukuhkan perkhidmatan mengikut perkembangan teknologi perubatan selaras dengan keupayaan jabatan.
  • Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran anggota Jabatan Patologi melalui program pendidikan perubatan berterusan.
Print Friendly, PDF & Email