Psikiatri Dan Kesihatan Mental

Sejarah
 • Perkhidmatan Psikiatri bermula di Hospital Bintulu pada tahun 2008
  • Klinik Lawatan Psikiatri: Pakar-pakar Psikiatri dari Kuching
  • Sebulan sekali
 • Penubuhan pasukan komuniti psikiatri pada Mei 2011
  • Mengesan pesakit yang tercicir daripada rawatan susulan
  • Memberi rawatan kepada pesakit di rumah
  • Kawasan merangkumi kawasan bandar dan luar bandar Bintulu serta kawasan luar bandar Kapit seperti Belaga, Sg Asap
 • Penempatan pakar psikiatri sejak 2 Julai 2012
  • Klinik pesakit luar
  • Rawatan pesakit dalam wad
  • Lawatan komuniti psikiatri
 • Penempatan pegawai perubatan psikiatri sejak 2 Jan 2013
Kakitangan
 • 1 pakar psikiatri , 1 pegawai perubatan , 1 pegawai psikologi, 1 penolong pegawai perubatan, 1 ketua jururawat, 2 jururawat, 1 jururawat masyarakat, 1 jurupulih cara kerja, 1 penolong pegawai kerawatan
Visi
 • Membentuk masyarakat yang sihat dari aspek mental, hidup harmoni serta memberi penghormatan kepada pelanggan yang berkecelaruan mental
Misi
 • Untuk menyediakan perkhidmatan kesihatan mental secara professional, komprehensif dan berkualiti kepada semua pelanggan mengikut piawai dan etika profesional
Objektif
 • Mengurangkan penyakit daripada berulang dengan cara:
  • Memastikan pelanggan mengambil rawatan secara teratur
  • Menggalakkan pelanggan menghadiri sesi rawatan susulan mengikut jadual
  • Menyediakan rawatan komuniti psikiatri
 • Meningkatkan kesedaran pesakit dan masyarakat tentang kesihatan mental dengan cara:
  • Menyediakan khidmat nasihat dan kaunseling kepada pelanggan secara berterusan
  • Menyalurkan maklumat mengenai kesihatan mental melalui ceramah,seminar dan pameran kepada komuniti
 • Mencapai tahap fungsi pelanggan yang optima dengan cara:
  • Menggalakkan pesakit menghadiri pemulihan cara kerja
  • Menyediakan pusat pemulihan yang lengkap dan senang diperoleh
Perkhidmatan Psikiatri
 • Merangkumi aspek yang berikut:
  • Pesakit luar
  • Pesakit dalaman
  • Pesakit komuniti
 • Perkhidmatan Psikiatri Pesakit Luar
  • Klinik Pesakit Luar
   • Setiap pagi Hari Khamis untuk kes rawatan susulan
   • Pagi Hari Selasa pada minggu tertentu untuk kes baru
   • Klinik Psikiatri Kanak-kanak: sebulan sekali
   • Klinik Psikiatri Warga Emas: dua bulan sekali
   • Aktiviti-aktiviti: rawatan susulan, kes baru, kaunseling, psikoterapi
 • Perkhidmatan Psikiatri Pesakit Dalaman
  • Memberi pemeriksaan dan rawatan kepada pesakit psikiatri yang dimasukkan ke wad
   • Wad Psikiatri (masih dalam rancangan)
  • Menerima rujukan daripada jabatan lain untuk pesakit dalaman
 • Perkhidmatan Psikiatri Komuniti
  • Community Psychiatric Nursing (CPN)
   • Melawat pesakit di rumah dan memberi pemeriksaan serta rawatan
  • Pusat Komuniti Kesihatan Mental
   • Kerjasama dengan Lion’s Club Bintulu
   • Perasmian pada 30 Jun 2012 dan memoradum  ditandatangani pada 7 Sept 2012
   • Mula beroperasi pada Okt 2012
   • Aktiviti-aktiviti pemulihan untuk pesakit mental
    • Setiap pagi Hari Rabu dan Jumaat
  • Lawatan ke klinik kesihatan kawasan Bintulu dan Kapit
   • KK Belaga, KK Punan Bah
   • Tambahan: KK Sg Asap
  • Psikiatri FDS (Flying Doctor Service)
   • Long Busang
   • Bermula November 2012
Carta Organisasi

Aktiviti
Print Friendly, PDF & Email