Research Committee Hospital Bintulu

Research Committee telah ditubuhkan pada 26.6.2013 dan ia terdiri daripada kakitangan Hospital Bintulu di bawah naungan Tuan Pengarah, bertujuan untuk melestarikan penyelidikan di kalangan kakitangan hospital ini. Antara objektif penubuhan Research Committee ialah menggalakkan penglibatan warga Hosptial Bintulu dalam aktiviti penyelidikan, memantau penyelidikan yang sedang dijalankan, memberi panduan kepada penyelidik serta merancang pelbagai aktiviti untuk memastikan penyelidikan terus menarik minat kakitangan hospital Bintulu.

Pengenalan Research Committee
Research Workshop 2014
Research Workshop 2015

Print Friendly, PDF & Email