Senarai Nama Pegawai Aduan

Sekiranya mempunyai sebarang Maklumbalas / Aduan / Cadangan / Pujian:

  • sila berhubung dengan pegawai aduan Hospital Bintulu; atau
  • sila isi borang Aduan / Cadangan / Pujian Pelanggan yang terdapat di peti cadangan hospital.

 Senarai Nama Pegawai Aduan:

  • Puan Freziamella ak Lapok – Sambungan 2009 / 0194697418 (email: freziamella@moh.gov.my)
  • Puan Rinta ak Engkamat – Sambungan 2008 / 0198482646 (email: rinta@moh.gov.my)
  • Encik Tan Soo Teck – Sambungan 2201 / 0138205157 (email: tanst@moh.gov.my)

* Talian Utama Hospital Bintulu: 086-859000

Print Friendly, PDF & Email