Visi, Misi Dan Objektif

VISI

Memberi Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan Yang Cemerlang Dan Berkualiti

MISI

Memastikan akses kepada perkhidmatan kesihatan yang efektif, efisien dan berkualiti dengan mengamalkan budaya korporat KKM

OBJEKTIF

  • Memastikan pengamalan profesionalisma, kerja berpasukan dan penyayang sebagai budaya kerja hospital
  • Penambahbaikan secara berterusan agar keselamatan dan kebajikan pesakit serta kualiti perkhidmatan kesihatan terjamin
  • Mempertingkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan yang berkualiti, efektif dan efisien
  • Sensitif dan proaktif untuk mengenalpasti dan memenuhi keperluan pesakit serta menghormati hak pesakit
  • Menggunakan teknologi ICT secara keseluruhan dalam pengendalian pesakit

MOTTO KAMI

Komitmen Menyeluruh Ke Arah Kecemerlangan

Print Friendly, PDF & Email